گس دتکتور

گس دتکتور

گس دتکتور

Blog Article

سگرهای مادون قرمز : این سنسورها به اکسیژن نیاز ندارند، بنابراین در محیط‌های کاملاً بیکار کار می‌کنند. این آنها را برای شناسایی فضای محدود و نمونه برداری از مخازن که در آن کمبود اکسیژن مشکل است، ایده آل می کند. آنها علاوه بر این در برابر آسیب رساندن به سنسور آسیب ناپذیر هستند، بنابراین هیچ نیازی به همترازی برای تضمین کارکرد موثر دتکتور گاز وجود ندارد.
کاربردهای مختلف آشکارسازهای چند گازی قابل حمل
نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش انواع دتکتور گازی
مورد استفاده در مناطق کم بازدید : نصب و نگهداری سیستم های تشخیص گاز ثابت بسیار زیاد است. در امتداد این خطوط، یک آشکارساز نشت گاز قابل حمل به طور قابل توجهی قابل اعتمادتر است

Report this page